Hem · Om · Program · Månadens dialektord · Skriftserie · Länkar · Kontakt · Läs och lyssna

Förstasidan

Sällskapet för svensk dialektologi

Är du intresserad av dialekter?

Välkommen till Sällskapet för svensk dialektologi!

Det här gör vi.

Så här blir du medlem.Månadens dialektord – upprop

Under de år som gått sedan Sällskapet för svensk dialektologi öppnade sin hemsida har många av Sällskapets medlemmar bidragit med intressanta små artiklar under rubriken Månadens dialektord.

Nu vill vi i styrelsen vända oss direkt till våra läsare!

Har du dialektord, fraser eller dialektala termer som du vill skriva om? Eller har du kanske redan ett bidrag liggande som kan passa under rubriken Månadens dialektord?

Vi tar emot alla bidrag som är dialektrelaterade och i lagom format.
Titta gärna på tidigare inlägg under fliken Månadens dialektord för att bilda dig en uppfattning om hur artiklarna brukar se ut.

Skicka dina förslag till Gerd Eklund på e-postadressen: förnamn.efternamn@telia.com

Tack på förhand!


Årsmöte hålls tisdagen den 26 mars 2019 kl. 18:15 i Campus Engelska parken, Thunbergsv. 3L, 2 tr. rum 16-2041 (Institutionen för nordiska språk, seminarierummet)

Efter årsmötesförhandlingarna följer föredrag av Prof. (em.) Jan-Ola Östman: Ungdomar och dialekter i ett senmodernt Österbotten


Kommande sällskapsluncher/landsmål

onsdag 3 april
onsdag 8 maj
onsdag 5 juni

Tiden är alltid 11:30

Om inte annat anges ses vi i det avskilda rummet KajutanMatikum, Thunbergsvägen 3.

Det behövs ingen förhandsanmälan. Välkommen!


Agneta Liljas föredrag vid höstmötet 2018 finns nu tillgängligt för läsning: En vingbred ande – stolt och ödmjuk. Om Herman Geijer som fältarbetare, forskare och förhandlare. Hans liv och tid som chef för Uppsala Landsmålsarkiv (ULMA) 1914-1938.


Tre nummer har utkommit i skriftserien Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi.
Böcker ur serien kan beställas genom Sällskapets sekreterare.


Har du kommit ihåg att betala din medlemsavgift?


Plockar du snotterbär på myren? Testa dina kunskaper i ett dialekttips!