Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Förstasidan

Sällskapet för svensk dialektologi

Är du intresserad av dialekter?

Välkommen till Sällskapet för svensk dialektologi!

Det här gör vi.

Så här blir du medlem.Månadens dialektord – upprop

Under de år som gått sedan Sällskapet för svensk dialektologi öppnade sin hemsida har många av Sällskapets medlemmar bidragit med intressanta små artiklar under rubriken Månadens dialektord.

Nu vill vi i styrelsen vända oss direkt till våra läsare!

Har du dialektord, fraser eller dialektala termer som du vill skriva om? Eller har du kanske redan ett bidrag liggande som kan passa under rubriken Månadens dialektord?

Vi tar emot alla bidrag som är dialektrelaterade och i lagom format.
Titta gärna på tidigare inlägg under fliken Månadens dialektord för att bilda dig en uppfattning om hur artiklarna brukar se ut.

Skicka dina förslag till Gerd Eklund på e-postadressen: förnamn.efternamn@telia.com

Tack på förhand!


Kommande sällskapsluncher/landsmål

tisdag 10 oktober 2023

Hassan & Preecha - i Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 14, där vi ses i VIP-rummet, om det är tillgängligt.
Se menyn här.

Tiden är alltid 11:30

Det behövs ingen förhandsanmälan. Välkommen!


Datum för höstmötet är spikat till torsdag 26 oktober. Föredraget hålls av Pontus Pålsson som kommer att berätta om dialektutjämning och folkdialektologi i en del
av Småland.


I Rektorspodden, där Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt och redaktör Johannes Borgegård undersöker spännande saker som sker vid Uppsala universitet, handlar det allra första avsnittet om dialekter! Lyssna på deras samtal med Margareta Svahn här.


Läs Rut Boströms del av föredraget vid höstmötet 2019: Dalmålet i mål! Dalmålsordboken 60 år: Insamling, utgivning, miljöer och människor. Rut berättar om personliga minnen av dalmålsundersökningen och Uppsala Landsmålsarkiv (ULMA) från 1950-talet till början av 1980-talet.

Fler tidigare föredrag finns att läsa här.


Tre nummer har utkommit i skriftserien Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi.
Böcker ur serien kan beställas genom Sällskapets sekreterare.


Har du kommit ihåg att betala din medlemsavgift?


Vad är egentligen en horsbock? Testa dina kunskaper i ett dialekttips!