Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Program

Program

Sällskapsluncher

Sällskapets medlemmar är varmt välkomna till gemensam lunch en gång i månaden utom i juli och augusti, då Sällskapet har semester. Information om tid, dag och lokal läggs ut på hemsidan.

Det behövs ingen förhandsanmälan till luncherna.

Möten

Sällskapet håller årsmöte i mars och höstmöte i oktober-november, båda gångerna med föredrag och i Uppsala.

Senaste mötet

Höstmöte

torsdag 10 november 2022 kl. 18:15

i seminarierummet (16-2041) på institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, Campus Engelska parken, Thunbergsv. 3L

Föredrag av

FD Malin Löfström

Västnyländska på vift

Vilka dialektala särdrag följer med när individer som identifierar sig som västnyländska dialekttalare flyttar till en storstad som Stockholm?
I föredraget presenterar Malin Löfström Västnyland som traditionellt dialektområde och västnyländskan som varietet och tar upp dels övergripande tendenser till språkförändring hos dialekttalande västnylänningar, dels några individuella mönster för bevarande och förändring av dialektala drag.

Enkel sexa till självkostnadspris

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Tidigare föredrag