Hem · Om · Program · Månadens dialektord · Skriftserie · Länkar · Kontakt · Läs och lyssna

Program

Program

Sällskapsluncher

Sällskapets medlemmar är varmt välkomna till gemensam lunch en gång i månaden utom i juli och augusti, då Sällskapet har semester. Information om tid, dag och lokal läggs ut på hemsidan.

Det behövs ingen förhandsanmälan till luncherna.

Möten

Sällskapet håller årsmöte i mars och höstmöte i oktober-november, båda gångerna med föredrag och i Uppsala.

Senaste mötet

Årsmöte

tisdagen den 21 mars 2017 kl. 18.15

i Campus Engelska parken, Thunbergsv. 3L, 2 tr., rum 16-2041
(Institutionen för nordiska språk, seminarierummet)

Efter årsmötesförhandlingarna följer föredrag av

Jannie Teinler

”Jag ändrar aldrig min dialekt!”

Fil. dr Jannie Teinler disputerade i november 2016 vid Uppsala universitet, men är idag framför allt verksam vid Stockholms universitet. I sin avhandling under-sökte hon hur språkbrukare i norra Heby kommun, där invånarna själva ofta beskriver dialekten som ”rikssvenska”, beskriver dialekt och dialektanvändning.
I vilken utsträckning är dialekt användbart idag, och vad betyder det att använda dialektala ord och uttryck? Vilka ses som prototypiska dialekttalare, och vilka dialektdrag uppfattas som typiska för den egna orten? Och hur avgränsas den egna dialekten geografiskt i ett område som ur ett dialektologiskt perspektiv måste betraktas som relativt standardspråkligt?

Enkel sexa

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Tidigare föredrag