Hem Om Program Månadens dialektord Skriftserie Länkar Kontakt Läs och lyssna

Program

Program

Sällskapsluncher

Sällskapets medlemmar är varmt välkomna till gemensam lunch en gång i månaden utom i juli och augusti, då Sällskapet har semester. Information om tid, dag och lokal läggs ut på hemsidan.

Det behövs ingen förhandsanmälan till luncherna.

Möten

Sällskapet håller årsmöte i mars och höstmöte i oktober-november, båda gångerna med föredrag och i Uppsala.

Senaste mötet

Årsmöte

tisdagen den 26 mars 2019 kl. 18:15

i Campus Engelska parken, Thunbergsv. 3L, 2 tr., rum 16-2041
(Institutionen för nordiska språk, seminarierummet)

Efter årsmötesförhandlingarna följer föredrag av

Prof. (em.) Jan-Ola Östman

Ungdomar och dialekter i ett senmodernt Österbotten

Jan-Ola Östman var professor i nordiska språk och innehade den s.k. dialekt- professuren vid Helsingfors universitet fram till 2016, då han gick i pension. Han är nu professor emeritus och flyttade efter pensioneringen till Uppsala. Han har studerat, forskat och gästföreläst runt om i världen och även varit professor i engelska och i allmän språkvetenskap. Hans forskningsområden är många, bl.a. diskurslingvistik, pragmatik och konstruktionsgrammatik. Framförallt har han intresserat sig för de svenska dialekterna i Svenskfinland och speciellt olika språkvarieteter och språkförändring generellt i Österbotten.

Efter en snabb genomgång av de östsvenska dialekternas särdrag och svenskans ställning i Finland, kommer han i sitt föredrag att koncentrera sig på de svenska dialekternas ställning i dagens Österbotten och speciellt på hur ungdomar upprätt- håller dialekterna (bl.a. i teaterföreställningar) och utvidgar deras användnings- områden (bl.a. till pop- och rockmusik) och hur positiva attityder till dialekt inte bara hålls levande utan även sprider sig till dem som inte själva talar dialekt.

Enkel sexa

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Tidigare föredrag