Hem · Om · Program · Månadens dialektord · Skriftserie · Länkar · Kontakt · Läs och lyssna

Verksamhetsberättelse för år 2007

Verksamhetsberättelse för år 2007

Årsmötet ägde rum torsdagen den 22 mars. Efter förhandlingarna höll Per Ångman, doktorand i nordiska språk, ett föredrag med titeln ”Mellan Uppsala och Nidaros – ett avhandlingsarbete om Hälsinglands dialekter”.

Vid höstmötet torsdagen den 16 oktober höll Jesper Gunnarsson, ung hembygdsforskare, ett föredrag med titeln ”Dialekten i Gerlesborg – ett nordbohuslänskt arv”. Efter föredraget överlämnade professor Lennart Elmevik gratulationsskriften till Gerd Eklund (se nedan).

Båda mötena ägde rum i seminarierummet, Institutionen för nordiska språk, och följdes av enkel sexa i institutionens personalrum.

Sällskapet har därutöver träffats vid informella luncher en torsdag i månaden (utom i juli och augusti).

Styrelsen har sammanträtt två gånger och i övrigt samrått i samband med luncherna.

Sällskapet har inlett en skriftserie, Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi. Första volymen utkom i oktober 2007 och har titeln Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007. Den innehåller bidrag av 33 författare från sex olika länder.

Antalet medlemmar var vid årets slut 98.

Uppsala den 5 mars 2008

Kristina Hagren
sekreterare

Verksamhetsberättelser